Kế Hoạch Khắc Phục Thảm Họa do Cơn Bão Harvey, Phục Hồi và Tăng Cường Khả Năng Ứng Phó của Collaborative for Children | Collaborative For Children

Kế Hoạch Khắc Phục Thảm Họa do Cơn Bão Harvey, Phục Hồi và Tăng Cường Khả Năng Ứng Phó của Collaborative for Children

TRỞ NGẠI CỦA CHÚNG TÔI

Giữ trẻ là vấn đề nhân lực đa thế hệ; ngày nay các bậc cha mẹ cần dịch vụ giữ trẻ trong thời gian họ đi làm, và chất lượng dịch vụ giữ trẻ tạo nền tảng cho nguồn nhân lực tương lai. Vì khu vục Houston và các vùng phụ cận phải đối mặt với thiệt hại chưa từng có do Cơn Bão Harvey gây ra, động cơ chính định hướng cho quá trình khôi phục sau cơn bão là dịch vụ giữ trẻ chất lượng cao.

Theo các đánh giá thường xuyên của Collaborative for Children, các chương trình giữ trẻ ở Houston và các vùng phụ cận chịu thiệt hại đáng kể, nhiều cơ sở bị gián đoạn cung cấp dịch vụ cho các gia đình do cơn bão Harvey.  Để các gia đình trở lại với công việc và thúc đẩy quá trình tái thiết, phải có một giải pháp cho khó khăn thách thức của ngành giữ trẻ.

GIẢI PHÁP CỦA CHÚNG TÔI

Collaborative for Children cố gắng bảo đảm các giải pháp giữ trẻ chất lượng cao, đặc biệt chú trọng đến các cộng đồng dễ bị tổn thương nhất của Houston. Các giải pháp này là thành phần chủ chốt của nỗ lực ứng phó và khôi phục của khu vực. Trong 30 năm qua, Collaborative for Children đã cộng tác với các phụ huynh, giáo viên, giám đốc trung tâm giữ trẻ, và các nhà lãnh đạo cộng đồng để nâng cao chất lượng cơ hội học tập của trẻ nhỏ cho toàn khu vực Houston.  Sự hợp tác hiệu quả với hàng ngàn cơ sở cung cấp dịch vụ giữ trẻ ở Houston và các vùng phụ cận tạo một nền tảng diện rộng cho các hoạt động ứng phó và khôi phục của khu vực.

Collaborative for Children đang cố gắng phát triển nền tảng này nhằm thiết lập một Kế Hoạch Khắc Phục Sau Cơn Bão Harvey, Khôi Phục và Tăng Cường Khả Năng Ứng Phó cho Hệ Thống Chăm Sóc và Giáo Dục Trẻ Nhỏ của Houston.  Đây là cách làm phù hợp về mặt chiến lược và có tầm nhìn cách tân:

  • Giai đoạn I sẽ tập trung vào ứng phó và phục hồi ngay sau cơn bão cho đến cuối năm 2017
  • Giai đoạn II sẽ bắt đầu từ tháng Một 2018 và tập trung vào khôi phục hệ thống dịch vụ giữ trẻ chất lượng cao và xây dựng khả năng ứng phó hiệu quả
  • Giai đoạn III sẽ tiếp tục sau tháng Một 2018 và duy trì tiến độ hướng đến hệ thống dịch vụ chất lượng cao hơn và khả năng ứng phó hiệu quả hơn.

 

Hướng Dẫn Thực Hiện Từng Bước cho Cơ Sở Cung Cấp Dịch Vụ Giữ Trẻ
 

Funding for our Hurricane Harvey response and recovery efforts is generously provided by the Hurricane Harvey Relief Fund and other private donors and foundations.